element_corner_rectangle--yellow

Kai

CTO & Co-Founder

Profil von Kai Unger Avatar von Kai Unger
element_corner_rectangle--yellow

Dirk

CEO & Co-Founder

Profil von Dirk Hoffmann Avatar von Dirk Hoffmann
element_corner_rectangle--yellow

Kai

Elektronikentwickler

Profil von Kai Dehmelt Avatar von Kai Dehmelt
element_corner_rectangle--yellow

Maximilian

Hardwareentwickler

Profil von Maximilian Kretchmer Avatar von Maximilian Kretchmer